.

POZOR: maximální počet závodníků je pouze 200!
přihlašte se raději předem.

V případě omezení účasti vyšší mocí mají přednost dříve přihlášení.

Příhlášení k bitvě ZDE !!! 

 

OBRAZÁRNA

2024: 

Václav Klečka

Filip Muller

2023:

Václav Klečka 

František Vnouček

2022:

Václav Klečka 

František Vnouček

2021:

Václav Klečka

František vnouček

Benešovský deník

2019:

František Vnouček

Václav Klečka

Bike team Kralupy

2018:

Václav Klečka

František vnouček

biketeamkralupy

hofmanfoto

upoutávka:

https://www.youtube.com/watch?v=80ea3kke45c

 2017:

Malby od Františka Vnoučka: ZDE

Fresky z brodu od Jitky Štíchové: ZDE

Obrázky od Míry Měchury: ZDE

Dílo od Tomáše Marklíka: ZDE

č

O závodu

Závod BIKE TRANS POŘÍČÍ o pravý Žižkův pohár je cyklistickým závodem horských kol pro bijce upřednostňující trať hrubšího zrna a náročnosti. Závod je otevřen pro zájemce všech věkových kategorií, ras, náboženství (na startu mají přednost vyznavači Československé bratrské církve – příslušnost bude ověřena přezkoušením ze znalosti Husových spisů) a všech třech pohlaví (muž, žena, učitel/ka matematiky).

Typ závodu MTB závod v lesích, loukách i potocích
Pořadatel bitvy BTP Team
Velitel  bitvy Richard Puška
Bitevní telefon 602 172 280
Pošta
biketransporici@seznam.cz
Termín konání bitvy Sobota 11. 5. 2024
Místo prezentace Místo startu a zázemí závodu: závodní areál Homolka, Poříčí nad Sázavou, okres Benešov(49°50’20.638″N, 14°39’58.431″E)
Přihláška do závodu  Zvýhodněné startovné 300,- Kč do 5.5.2024 Při přihlášení na místě v den konání závodu pak 400,- Kč

POZOR: maximální počet závodníků je 200!
přihlašte se raději předem

Čas zahájení prezentace 9:30 hodin
Místo startu závodu Místo startu a zázemí závodu: závodní areál Homolka, Poříčí nad Sázavou, okres Benešov  (49°50’20.638″N, 14°39’58.431″E)
 novinky o závodu www.facebook.com
 Brody  Na trati jsou hluboké brody. Respektujeme domorodce, že lávky vedle brodů jsou ve špatném stavu a proto penalizujeme průjezd lávkou 2 minutami navíc! Odpuštění dostanou pouze děti a starci. Prosím berte to na vědomí.
  Bojujte čestně . NEODHAZUJTE odpadky na trati!

Kdy se závod uskuteční?

16. ročník slavného posázavského bikového závodu se uskuteční v Žižkou vybraný den, tj. v sobotu 11. 5. 2024!

Prezentace od 9:30

Start  v  11:00

POZOR! : maximální počet závodníků je 200! – přihlašte se raději předem.    V případě omezení účasti vyšší mocí mají přednost nejdříve přihlášení.

 
 • Kde se závod uskuteční?
  V lesích a polích okolo Poříčí nad Sázavou. Pro zelenáče budou směr na start ukazovat šipky od poříčského kostela, který večer společně vypleníme (nutno dojednat s Arcibiskupstvím pražským – žádáme účastníky závodu, aby s vypalováním kostela nezačínali, dokud nebude vydán oficiální pokyn! Loňský trapný incident, při kterém se tým CK Mezibobří pokusil kostel vypálit hned po zaplacení startovného, se nesmí opakovat!).Místo startu a zázemí závodu: závodní areál Homolka, Poříčí nad Sázavou, okres Benešov  (49°50’20.638″N, 14°39’58.431″E)
  • Kategorie

   Aby nebojovali statní mužové proti nemluvňatům, bude klání rozděleno celkem do 12 kategorií (naposledy žádáme Unii učitelů matematiky ČR, aby se nesnažila přesvědčit nás, že učitelé matematiky potřebují svoji vlastní kategorii! Učitelé matematiky potřebují jedině palcátem po hlavě a to také dostanou, pokud se ke své diagnóze na místě přiznají!):
    
   Výrostci 8 km 0-10 let  (1 malý okruh)
   Děvečky 8 km 0-10 let (1 malý okruh)
   Lučištníci 8 km 11-14 let  (1 malý okruh)
   Lučištnice 8 km 11-14 let (1 malý okruh)
   Chastníci 25 km 15-199 let (1 okruh)
   Dcérky 25 km 15-39 let (1 okruh)
   Vědmy 25 km 40-199 let (1 okruh)
   Bijci 50 km 15-39 let (2 okruhy)
   Vojevůdci 50 km 40-199 let (2 okruhy)
   Selky 50 km 15-199 let (2 okruhy)
   Obecní blázni 8 km (1 malý okruh kdokoli na neodpruženém kole bez přehazovačky)
   Okolo dvora 8 km  0-199let (1 malý okruh bez vyhlašování pořadí)
    
   U DĚTÍ DO 10 LET VYŽADUJEME DOSPĚLÝ DOPROVOD!!! (trať křižuje komunikaci a vede lesem!)
   Věk určujeme v den startu závodu.
  • Co si s sebou mám na závod vzít?

   Povinná je pouze cyklistická přilba a jízdní kolo. Závodníci bez přilby nebudou do závodu vpuštěni, stejně jako ti, kteří se pokusí závodit na koni v převleku za kolo.
    Středověk nezná elekřinu, a tak pojede-li závodník na elektrickém oři, bude veřejně zesměšněn a jeho stroj bude hozen do řeky!
    
    
    

   Jak bude vypadat trať?

   Trať roku 2024:       Lehce dezorientační plán trasy…(Kliknutím na obrázek zobrazíte celou trasu) Na 50km traťi odkroužíte 2 okruhy, na 25km trati 1 okruh a obecní blázni  a děti ujedou ještě méně.
   Více o trase 25km, 50km na:

    
   Více o trase okolo dvora, obecní blázni a děti:

    
   Výškový profil:
   .
   :
   Nastoupané metry:   
     50Km cca 992 m
     25Km cca  446 m 
     8Km cca 91 m 
   POZNÁMKA: Převýšení trati je značné. Žádáme členy CK Houň, aby nám letos ve sjezdech po trati nezvraceli!
 • Brody:  Na trati jsou hluboké brody. Respektujeme domorodce, že lávky vedle brodů jsou ve špatném stavu a proto penalizujeme průjezd lávkou 2 minutami navíc! Odpuštění dostanou pouze děti a starci. Prosíme berte to na vědomí.

  • VYŘIĎTE SI TO S NÁMI!Vaše dotazy, postřehy, náměty a názory nejen na délku Žižkova kníru nám posílejte cyklistickým poštovním holubem na adresu biketransporici@seznam.cz. Hlasová pošta má číslo 602172280.
  • A JAK SE NA ZÁVOD PŘIHLÁSIT?V rubrice PŘIHLAŠTE SE DO BITVY na hlavním listu.
  • VŠECHNO NĚCO STOJÍ! Jelikož seno pro koně, kořala pro startuvší i poplatky cestářům stojí spoustu grošů, nemůže být závod zadarmo. Podle hesla kdo dřív přijde, ten Křižáka mele, budou předem přihlášení odměněni nižším startovným.
  • Pravidla jsou takáto:
   • přihlášení do dne 5.5.2024:   50km, 25km – 300,-
   • Obecní blázni / Okolo dvora  8km – 150,-
   • drobota do 15 let 8km zadarmo čili   – 0,-
   • přihlášení po dni 5.5.2024:  hotově na místě (karty hážeme do rybníka)   
   • 50km, 25km  – 400,-   
   • Obecní blázni / Okolo dvora 8km – 200,-
   • drobota do 15 let 8km za čtvrt čili  – 100,-
 • V případě zrušení závodu vyšší mocí vracíme 1/2 grošů.
 • Teplé jídlo v cíli v ceně. (guláš, párky, klobása)

Poháry pro vítěze

Pohár pro vítěze mužské kategorie (Bijci):

Hlavní cena pro vítěze mužské kategorie je ukována z oceli z roztaveného palcátu Jana Žižky.
Když bratr Jan v květnu léta páně 1420 táhl přes Poříčí na Prahu, utábořil se s vojskem na pravém břehu řeky Sázavy. Zjistiv, že od Prahy královská jízda se blíží, od města Sázavy vojsko je mu v patách a od Benešova nepřítel ho stíhá, pronesl ta památná slova: „Nemám čas na opečení vuřtu kuťák si hledat. Napíchněte mi chutnou uzeninu na můj palcát!“

A tak se stalo, že při opékání vuřtu Žižkův palcát se roztavil. Krucík Hnětec z Kožebří, jeden z Žižkových jezdců, uvědomil si budoucí historickou hodnotu roztaveného kovu a nechal z něj ukout tento kalich. Ať jen jména těch nejlepších na jeho žulovém podstavci se vyjímají, jako památný vuřt Janův na palcátu!

Pohár pro vítězku ženské kategorie (Dcérky):

Muži i ženy zaujímali v husitském vojsku rovnocennou úlohu podle hesla „Je jedno, kdo palcátem udeří, hlavně že hlava křižákova praská!“. Nejslavnější husitskou bojovnicí byla přitom známá
Kréta Zdena Holobrk z Kuněvsí. Tato strašlivá válečnice se dokonce objevila i ve slavné Erbenově básni, když poeta doslova psal: „Klika cvakla, dvéře letí, Kréta Zdena Holobrk z Kuněvsí vchází do dvéří!“ Alois Jirásek, Erbenův přítel, však Karla Jaromíra upozornil, že přestože Kréta byla ukrutnou válečnicí, se kterou se od 15. století děti strašily, z básnického hlediska není její jméno nejvhodnější a navrhl kolegovi zaměnit její jméno v básni za Polednici. V kameni, na kterém je symbolický pohár umístěn, je podle archeologů a historiků od patnáctého století zkamenělé tělíčko dvouletého dítěte, které se Kréta chystala, jak měla ve zvyku, posnídat před bitvou u Poříčí. Královská jízda však stihla zaútočit dříve, než se do jídla dala, a nám se tak v nánosu sázavského bahna dochoval tento krásný artefakt. Cena je udělována vítězce ženské kategorie na 42 kilometrů.

Prémiová cena pro Šplhouna roku (bojovník či bojovnice, který jako první zdolá předem určený kopec).

Když v roce 1424 vojevůdce Jan Žižka umíral na nechutný nežit v rozkroku, pronesl do ticha vojenského stanu prorocká slova: „Můj nežit bobtná, najděte mi lehkou děvu, které se při tom pohledu neudělá špatně a ulehčí mi v poslední chvíli!“ Bobřík Klavic z Brunětevsi, Žižkův životopisec, uvědomil si absurditu těch slov a při pomyšlení, že se za 591 let u Poříčí pojede cyklistický závod horských kol, na jehož startu budou bijci pět kališnickou hymnu a poté sborovně volat: „Můj nežit bobtná, najděte mi lehkou děvu, které se při tom pohledu neudělá špatně a ulehčí mi v poslední chvíli!“, zděsil se a požádal bratra Jana o zbožnější myšlénku. Bratr Jan pak, ztenčujícím se dechem, vyslovil své poslední přání: „Mou kůži použijte na blány bubnů pro českou věc!“  Druhého dne po jeho smérti byl pak bratr Jan z kůže hnán. Až dodatečně uvědomil si bratr Pilník Horovic z Krkolomnévsi, že bratr Jan snad nemyslel slova o kůži doslova, ale métaforicky, bylo už ale pozdě. Dodejme, že bubny se v 15. století nazývala kola od válečných vozů a blánou byla předchůdkyně dnešních pneumatik. Kůže na této ceně je pravou kůží Jana Žižky, staženou mu z jeho chlupatých zad. Cena je udělována jezdci, který vyjede nejvýše předem určený kopec, aniž by z kola musel slézat.

O prsa Žižkovy dcery

Ačkoliv o životě Jana Žižky je v českých školách vyučováno podrobně, málokdo tuší, že byl tento slavný středověký sportovec a zakladatel moderní cyklistiky obdařen dcerou, jejíž jméno se pro historii nezachovalo.

Podle historických zápisů byla provdána na hrad Kostelec u Týnce nad Sázavou, kde se, po vzoru svého otce, věnovala sportu. Blízkost řeky ji předurčila k plavecké dráze. V roce 1419 úspěšně reprezentovala Čechy na Olympijských hrách v Istanbulu, kde získala čtvrté místo (ačkoliv se její trenér Hnáto Kibic z Brázd pokusil výsledek napadnout tvrzením, že třetí Jichván Husejní Kubzan je ve skutečnosti vodník, a tudíž by měl být diskvalifikován).

Kromě plavání se věnovala také závodnímu máchání prádla, krasomrskání poddaných (s trojocasým bičem) a jízdě na kastrovaných kočkách.

Veliké obliby se těšila u mužů, a to především díky tomu, že se narodila se třemi ňadry. Podle jejích předností následně začali husité vyznávat svátost „trojobojí“.

Cena „O prsa Žižkovy dcery“ je udělována ve 2 hlavních kategoriích závodníkovi a závodnici, kteří skončí těsně pod stupni vítězů.

Cena koně Hopsalabrka

Jen málokterá armáda středověku měla mocnější jízdu, než armáda husitská. Tato cena je přesnou replikou koně Jana Žižky, Hopsalabrka (německy Sprung-Federkiel, čti „šprunkfederkíl“). Kronikář Žižkovy armády, Vajíčko Kuřátko ze Slepic, doslova píše: „Po bitvě u Poříčí slavně vyhrané bratr Jan, vědom si ohrožení Vítkova, rozhodl se nestrávit noc vypleněním Nespek, které považoval za mnohem méně krásné než Poříčí, a raději rovnou pobídl Sprung-Federkiela do slabin. Oř ten letěl jako vítr (v originále kroniky Sprung-Federkiel Fliegen wie Wind) a jedinkrát jen zastavil u vsi Jesenice, aby schvácen utrousil motlitbu“.

Zde je nicméně překlad obtížný. Zatímco slovo verschütten, tedy utrousit, je čitelné jasně, slovo následující je v kronice rozmazáno a může se jednat buď o Gebet, tedy motlitbu, nebo Milbe, tedy bobek. Pokud by se prokázalo, že kůň u Jesenice utrousil motlitbu, nikoliv bobek, byla by tato cena historicky ještě cennější, protože by se jednalo o prvního doloženého mluvícího, navíc pobožného, koně v dějinách.

Cenu získá ten jezdec, který jako první projede prvním okruhem závodu.

PARTNEŘI A DÁRCI

Bratři dárci a sestry dárkyně, aneb sponzoři

Podpořte finančně či materiálně slavný posázavský bikový závod! Vepiště jméno vaše nebo vaší společnosti do historie! Více sdělí vám velitel závodu na telefonním čísle či kontaktu na úvodní straně!

Závod podporují

Největší e-shop a obchod s cyklistickým zbožím na Benešovsku

www.bike007.cz

Automotoklub Poříčí nad Sázavou

http://www.homolka.estranky.cz/

Jednička mezi subjekty zabývajícími se nakládáním s odpady.

www.mariuspedersen.cz

Punk-rocková hudební kapela Cokol!v z Poříčí nad Sázavou

http://bandzone.cz/cokoliv

Obec Poříčí nad Sázavou

www.poricinadsazavou.cz

Největší wellness a fitness centrum na Benešovsku.

http://www.pulsefitness.cz/

Výsledky 2016

 • BIJCI 42 km (muži 16-199 let)
  poř. st. č. příjmení jméno Team první kolo druhé kolo
  1 20. Bušek Marek 0:57:12 1:53:30
  2 14. Žákovský Marek 0:57:13 1:53:36
  3 24. Procházka Jan CYKLOHELIOS 0:57:29 1:54:16
  4 45. Chudomel Jiří Petr Čech Sport 0:57:40 1:54:35
  5 11. Veselý „Lustig“ Michal 0:57:33 1:56:32
  6 41. Dvořák Otakar Záhořanská klika 0:59:15 2:01:42
  7 36. Krob Lukáš KCR ROUDNICE n. L. 1:00:22 2:02:16
  8 37. Beer Jiří 1:00:26 2:03:53
  9 38. Teichert Rudolf KCR ROUDNICE n. L. 1:00:24 2:05:12
  10 12. Fleischman Jan 1:01:09 2:06:07
  11 13. Novotný Petr Rohozec Amulet Team 1:01:10 2:06:24
  12 25. Trantina Lukáš Fame Sport racing team 1:02:05 2:06:34
  13 33. Jetýlek Michal 1:02:27 2:08:00
  14 18. Tondl Pavel DH Cycling 1:03:41 2:08:11
  15 31. Šusta Jan SYMBIO+ CANNONDALE 1:02:27 2:08:35
  16 32. Zadina Petr KABA SPORT CHOTĚBOŘ 1:03:58 2:08:40
  17 29. Karaba Zdeněk KABA SPORT CHOTĚBOŘ 1:05:00 2:09:20
  18 17. Jánský Jakub 1:04:06 2:09:46
  19 2. Malinský Martin Sázava-bike team 1:04:58 2:09:47
  20 27. Trojan Tomáš 1:02:38 2:12:04
  21 40. Špatina Ondřej 1:05:02 2:12:55
  22 1. Suchopar Jaroslav 1:05:01 2:13:11
  23 21. Vágner Aleš RoRace team 1:12:20 2:14:44
  24 26. Šenki Michal 1:04:59 2:16:08
  25 16. Dušek Martin DH Cycling 1:06:56 2:19:34
  26 43. Novotný Adam 1:07:24 2:21:29
  27 34. Lejsek Tomáš 1:09:44 2:21:43
  28 7. Edr Jakub Česká spořitelna Accolade 1:09:36 2:23:03
  29 51. Majer Petr Mrač 1:09:32 2:25:17
  30 30. Macek Petr Kotnov Tábor 1:10:09 2:27:57
  31 22. Taške Radek Poříčí n.Sáz. 1:09:37 2:30:01
  32 47. Dušek Jiří 3Bike 1:10:38 2:30:24
  33 5. Jedlička Tomáš 1:10:11 2:32:00
  34 4. Vyhnálek Bohumil Říčany 1:11:31 2:32:07
  35 35. Fuxa Martin 1:13:50 2:32:17
  36 39. Breburda Tomáš BTP Team 1:13:38 2:39:23
  37 42. Krejčíř Jan Wrigley 1:17:50 2:39:50
  38 49. Pártl Antonín 1:17:38 2:41:11
  39 3 Hanuš Petr Hanušovi Pankáči 1:17:15 2:42:35
  40 44. Vojtíšek Luboš Wrigley 1:18:55 2:49:26
  41 28. Richter Tomáš 1:25:05 2:55:30
  42 60. Jelínek Jan 1:26:11 3:09:00
  43 54. Kloubek Vladimír Avast cyklo Bauer 1:47:40 3:12:15
  44 23. Tyllner David DH Cycling 1:14:47 nedojel
  45 55. Dobrý Petr Poříčáci 1:24:34 nedojel
  46 48. Szabo Petr 1:30:28 nedojel
  47 52. Flosman Petr NejlepšíFotky.cz 1:39:41 nedojel
  48 50. Rajdl Libor 1:52:43 nedojel
  49 46. Starec Daniel Dandee Sám 1:59:58 nedojel
  50 19. Marek Jan 3BIKE nedojel nedojel
  CÉRKY 21km (ženy 16-199 let)
  poř. st.č. příjmení jméno team
  1 C3 Macková Pavlína Cykloklub Chýnov 1:09:35
  2 C4 Stejskalová Eva 1:11:16
  3 C1 Hliňáková Petra 1:25:13
  4 C5 Matušková Jaroslava 1:26:11
  5 53. Flosmanová Eliška NejlepšíFotky.cz 1:39:40
  VÝROSTCI 21 km (chlapci 0-15 let)
  poř. st..č. příjmení jméno Team
  1 V1 Bialonczyk Roman 1:21:43
  2 V2 Vavřinec Jonáš Kocouři nedojel
  DĚVEČKY 21 km (dívky 0-15 let)
  poř. st.č. příjmení jméno Team
  1 D1 Vavřincová Karolína Kocouři 2:23:32
  2 D2 Svobodová Barbora nedojela
  OBECNÍ BLÁZNI 12 km
  poř. st..č. příjmení jméno Team
  1 O2 Slavík Viktor Lstiví Afgánc 0:36:30
  2 O3 Mařík Jan 0:47:34
  8 O8 Krema Jiří SDH Poříčí n./S nedojel
  8 O4 Růžičková Andrea Poříčáci nedojela
  8 O5 Růžička Jan Poříčáci nedojel
  8 O6 Růžička Petr Poříčáci nedojel
  8 O7 Růžička Lukáš Poříčáci nedojel